Conferentie Passend Onderwijs SWV VO 30 06: Samen op koers

Conferentie Passend Onderwijs SWV VO 30 06: Samen op koers

Datum: dinsdag 21 januari 2020
Tijd:
13.30 tot 18.00 uur
Locatie: Fioretti College in Veghel

Op 21 januari organiseert SWV VO 30 06 een conferentie voor iedereen die in onze regio betrokken is bij het Passend Onderwijs. Docenten, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel, leden van de MR, OPR, betrokkenen vanuit de gemeente, leerplichtambtenaren en jeugdhulp: iedereen is van harte welkom. Lees verder…

 SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop