Conferentie Passend Onderwijs SWV VO 30 06: Samen op koers

Conferentie Passend Onderwijs SWV VO 30 06: Samen op koers

Datum: dinsdag 21 januari 2020
Tijd:
13.30 tot 18.00 uur
Locatie: Fioretti College in Veghel

Op 21 januari organiseert SWV VO 30 06 een conferentie voor iedereen die in onze regio betrokken is bij het Passend Onderwijs. Docenten, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel, leden van de MR, OPR, betrokkenen vanuit de gemeente, leerplichtambtenaren en jeugdhulp: iedereen is van harte welkom.

De directeur van het samenwerkingsverband, Mirjam van Oers, geeft een toelichting over de opbrengsten en stand van zaken in onze regio. Dat doet zij aan de hand van thema’s als toekomstbestendigheid, duurzaam passend onderwijs en kwaliteitszorg met het doel om als lerende gemeenschap samen steeds beter te worden.

Hans Kaldenbach, pedagoog, oud-onderwijzer en auteur van een aantal succesvolle boeken, inspireert vanuit zijn motto “U kunt zelf de wind niet veranderen, maar hoe de zeilen staan… bepaalt u zelf”. Over hoe we omgaan met gedrag, korte lontjes, machogedrag, straatcultuur, hangjongeren, ouders en cultuurverschillen.

Verder kunt u kennis en ervaring opdoen en delen bij inspirerende sessies. Vanuit verschillende perspectieven wordt Passend Onderwijs belicht en worden ‘good practices’ binnen onze regio met trots gedeeld.

We sluiten de middag af met een drankje en een hapje.

Mis deze middag niet en reserveer de datum alvast in uw agenda. De definitieve uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijving volgen in november.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Mail dan naar info@swvvo3006.nl.

 

 SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop