Conferentie ‘Samen Krachtig’ op 20 januari 2022 gaat door!

Conferentie ‘Samen Krachtig’ op 20 januari 2022 gaat door!

Datum : donderdag 20 januari 2022
Tijd       :
14.30-17.00
Locatie: Online (link volgt na inschrijving) 

Op  donderdag 20 januari 2022 organiseert SWV VO 30 06 een conferentie voor iedereen die in onze regio betrokken is bij het Passend Onderwijs. Docenten, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel, leden van de MR, OPR, betrokkenen vanuit de gemeente, leerplichtambtenaren en jeugdhulp: iedereen is van harte welkom. Lees verder…

 SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop