Heisessies 2020-2021

Heisessies

In schooljaar 2020-2021 vinden een drietal heisessies plaats over actuele en relevante ontwikkelingen in Samenwerkingsverband VO 30 06. Tijdens een heisessie nemen we met verschillende betrokkenen de tijd om stil te staan bij een specifiek thema. Door de combinatie van een inspirerende spreker en goed gesprekken leiden de heisessies tot concrete ontwikkel- en verbeterplannen. Op deze pagina kunt u per heisessie video’s en documenten terugvinden.

Heisessie 1: Toekomstbestendigheid

Bekijk de video

Waar staan we in de opdracht Driekwart
(Mirjam van Oers)

Bekijk de video

Lessen uit jeugdzorg en ggz
(Xander Koolman)

SWVVO3006_Heisessie_Powerpoint_1

Download de Powerpoint

Op 14 september 2020 vond de eerste heisessie plaats met als thema Toekomstbestendigheid. Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch was het decor van een coronaproof programma met de volgende centrale vragen:

  • Hoe zorgen we ervoor dat we voor iedere jongere in de regio ook in de toekomst passend onderwijs kunnen blijven bieden?
  • Hoe maken we de juiste keuzes voor de inzet van de begrensde middelen voor passend onderwijs?
  • En hoe kunnen we tegelijkertijd de administratieve belasting zo laag mogelijk houden?

 

De dag startte met een inleiding van de directeur van het samenwerkingsverband over de aanleiding voor dit thema. Vervolgens sprak gezondheidseconoom dr. Xander Koolman over de lessen die er te leren zijn vanuit parallelle processen in de zorg en ggz. In twee rondes hebben schoolleiders, bestuurders, ondersteuningscoördinatoren, leden van de ondersteuningsplanraad en medewerkers van het samenwerkingsverband de input vertaald naar kansen en acties voor de afzonderlijke scholen en het samenwerkingsverband als geheel.

Heisessie 2

De heisessie Governance vindt plaats op 14 december 2020. Zodra de documenten van de heisessie Governance beschikbaar zijn, zullen deze hier gepubliceerd worden.

 

Algemene achtergrondinformatie is te vinden in de volgende documenten:
– Het rapport ‘Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs‘ van de Inspectie van het Onderwijs
– De ‘Code goed onderwijsbestuur VO‘ van de VO-raad

Heisessie 3

De heisessie Inclusie vindt plaats op 22 februari 2021. Zodra de documenten van de heisessie Inclusie beschikbaar zijn, zullen deze hier gepubliceerd worden.

 

Algemene achtergrondinformatie is te vinden in de volgende documenten:
– De kamerbrief ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs‘ en bijbehorende beleidsnota.
– Het advies van de Onderwijsraad over ‘Inclusiever onderwijs‘ en de samenvatting.
– De Sardes special ‘Inclusief onderwijs‘.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop