Passend onderwijs

Iedere jongere succesvol op school!

In verband met passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen er verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Als het kan, gebeurt dit op de eigen school. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, werken reguliere middelbare scholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs intensief met elkaar samen. Dit doen ze binnen een samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband maakt afspraken over de uitvoering van passend onderwijs. Deze afspraken passen bij de situatie van de regio. Als een leerling behoefte heeft aan ondersteuning, dan kijkt de school samen met ouders en de leerling naar wat er nodig is.

Binnen ons samenwerkingsverband SWV 30 06 zijn dit de mogelijkheden van ondersteuning:

SWVVO3006_Ondersteuning_Totaal
SWVVO3006_Ondersteuning_Cirkel
SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop