Schoolsupport

Schoolsupport

Info volgt. @hidde: SEO aanzetten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Schoolondersteuning Gedrag & Leren

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers adviseert en ondersteunt scholen zodat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van nieuwkomersleerlingen. Dit is met name van belang voor die leerlingen die recent ingestroomd zijn vanuit de Taalklas of ISK.

Scholen, ondersteuningscoördinatoren, mentoren en docenten kunnen het SWV benaderen met vragen over o.a. de volgende thema’s:

 • Overstap ISK- VO
 • Nieuwkomers in de klas, hoe pak je dat aan?
 • Vormgeven van NT2 beleid
 • Taalverwervingsgericht lesgeven & coachen van (vak)docenten.
 • Inrichting NT2-ondersteuning
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart en interculturele hulpverlening

 

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers bekijkt dan samen met de school wat er gedaan kan worden om nieuwkomers succesvol te laten zijn. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de kennis, ervaring en vaardigheden van de onderwijsprofessionals, zodat zij de nieuwkomersleerlingen en hun ouders steeds beter kunnen helpen en begeleiden.

 

De Schoolondersteuners specialist Nieuwkomers deelt relevante informatie en good practises, onderhoudt netwerkcontacten en brengt betrokkenen samen om van elkaars ervaringen te leren.

Schoolondersteuning Complexe problematiek

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers adviseert en ondersteunt scholen zodat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van nieuwkomersleerlingen. Dit is met name van belang voor die leerlingen die recent ingestroomd zijn vanuit de Taalklas of ISK.

Scholen, ondersteuningscoördinatoren, mentoren en docenten kunnen het SWV benaderen met vragen over o.a. de volgende thema’s:

 • Overstap ISK- VO
 • Nieuwkomers in de klas, hoe pak je dat aan?
 • Vormgeven van NT2 beleid
 • Taalverwervingsgericht lesgeven & coachen van (vak)docenten.
 • Inrichting NT2-ondersteuning
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart en interculturele hulpverlening

 

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers bekijkt dan samen met de school wat er gedaan kan worden om nieuwkomers succesvol te laten zijn. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de kennis, ervaring en vaardigheden van de onderwijsprofessionals, zodat zij de nieuwkomersleerlingen en hun ouders steeds beter kunnen helpen en begeleiden.

 

De Schoolondersteuners specialist Nieuwkomers deelt relevante informatie en good practises, onderhoudt netwerkcontacten en brengt betrokkenen samen om van elkaars ervaringen te leren.

Schoolondersteuning Nieuwkomers

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers adviseert en ondersteunt scholen zodat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van nieuwkomersleerlingen. Dit is met name van belang voor die leerlingen die recent ingestroomd zijn vanuit de Taalklas of ISK.

Scholen, ondersteuningscoördinatoren, mentoren en docenten kunnen het SWV benaderen met vragen over o.a. de volgende thema’s:

 • Overstap ISK- VO
 • Nieuwkomers in de klas, hoe pak je dat aan?
 • Vormgeven van NT2 beleid
 • Taalverwervingsgericht lesgeven & coachen van (vak)docenten.
 • Inrichting NT2-ondersteuning
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart en interculturele hulpverlening

 

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers bekijkt dan samen met de school wat er gedaan kan worden om nieuwkomers succesvol te laten zijn. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de kennis, ervaring en vaardigheden van de onderwijsprofessionals, zodat zij de nieuwkomersleerlingen en hun ouders steeds beter kunnen helpen en begeleiden.

 

De Schoolondersteuners specialist Nieuwkomers deelt relevante informatie en good practises, onderhoudt netwerkcontacten en brengt betrokkenen samen om van elkaars ervaringen te leren.

Schoolondersteuning Fysiek-medische problematiek

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers adviseert en ondersteunt scholen zodat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van nieuwkomersleerlingen. Dit is met name van belang voor die leerlingen die recent ingestroomd zijn vanuit de Taalklas of ISK.

Scholen, ondersteuningscoördinatoren, mentoren en docenten kunnen het SWV benaderen met vragen over o.a. de volgende thema’s:

 • Overstap ISK- VO
 • Nieuwkomers in de klas, hoe pak je dat aan?
 • Vormgeven van NT2 beleid
 • Taalverwervingsgericht lesgeven & coachen van (vak)docenten.
 • Inrichting NT2-ondersteuning
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart en interculturele hulpverlening

 

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers bekijkt dan samen met de school wat er gedaan kan worden om nieuwkomers succesvol te laten zijn. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de kennis, ervaring en vaardigheden van de onderwijsprofessionals, zodat zij de nieuwkomersleerlingen en hun ouders steeds beter kunnen helpen en begeleiden.

 

De Schoolondersteuners specialist Nieuwkomers deelt relevante informatie en good practises, onderhoudt netwerkcontacten en brengt betrokkenen samen om van elkaars ervaringen te leren.

Schoolondersteuning Psychiatrische problematiek

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers adviseert en ondersteunt scholen zodat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van nieuwkomersleerlingen. Dit is met name van belang voor die leerlingen die recent ingestroomd zijn vanuit de Taalklas of ISK.

Scholen, ondersteuningscoördinatoren, mentoren en docenten kunnen het SWV benaderen met vragen over o.a. de volgende thema’s:

 • Overstap ISK- VO
 • Nieuwkomers in de klas, hoe pak je dat aan?
 • Vormgeven van NT2 beleid
 • Taalverwervingsgericht lesgeven & coachen van (vak)docenten.
 • Inrichting NT2-ondersteuning
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart en interculturele hulpverlening

 

De Schoolondersteuner specialist Nieuwkomers bekijkt dan samen met de school wat er gedaan kan worden om nieuwkomers succesvol te laten zijn. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de kennis, ervaring en vaardigheden van de onderwijsprofessionals, zodat zij de nieuwkomersleerlingen en hun ouders steeds beter kunnen helpen en begeleiden.

 

De Schoolondersteuners specialist Nieuwkomers deelt relevante informatie en good practises, onderhoudt netwerkcontacten en brengt betrokkenen samen om van elkaars ervaringen te leren.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop